Assessments

Meten is weten! Assesments geven inzicht in het potentieel, de motivatie en werksterkten van uw (potentiële) medewerkers. Met behulp van de volgende assessments ondersteunt SelectWise uw organisatie gedurende de gehele loopbaan van uw medewerker:

Selectie-assessment

Een selectie assessment is gericht op het onderzoeken of een kandidaat daadwerkelijk de competenties, waaraan in een functie moet worden voldaan, in huis heeft.  Op basis hiervan kunnen wij gefundeerde conclusies trekken t.a.v. de geschiktheid voor een functie. Ook geven wij aan welke competenties mogelijk te ontwikkelen zijn en hoe.

Een selectie-assessment bestaat uit:
– een online persoonlijkheidsonderzoek
– een uitgebreid analysegesprek incl. rapport

Ontwikkel-assessment

Een ontwikkel-assessment is gericht op het onderzoeken welke competenties een medewerker in huis heeft. Er wordt breder gekeken dan alleen de functierelevante competenties en er wordt bovendien onderzocht wat de ontwikkelruimte is van de competenties. 

Een ontwikkel-assessment bestaat uit:
– een online persoonlijkheidsonderzoek
– een online capaciteitenonderzoek
– een uitgebreid analysegesprek incl. rapport

Team-assessment

Een team-assessment biedt u en uw teamleden inzicht in elkaars kwaliteiten en ‘gebruiksaanwijzing’, en maakt helder waar kansen, uitdagingen maar ook spanningsgebieden zitten. Duidelijk wordt welke talenten het team heeft, wat het nodig heeft om talenten tot ontwikkeling te brengen, en wat het team nog mist aan kwaliteiten. Daarnaast wordt helder waardoor teamleden geïnspireerd raken, welke mensen elkaar goed of juist minder goed begrijpen, en hoe het team het beste kan worden aangestuurd om doelen te bereiken.

Het team-assessment bestaat uit:
– een online persoonlijkheidsonderzoek per teamlid
– een uitgebreide teamsessie incl. rapport

Het rapport biedt een overzicht van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw team. U krijgt snel inzicht in wat de teamleden nodig hebben met betrekking tot coaching en aansturing om het beste uit zichzelf te halen.